Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

zyczecizycia
9461 5947
ach, zupo...
Reposted fromperseweracje perseweracje
zyczecizycia
Czuję, że jeszcze wrócisz.
Reposted fromzapominanie zapominanie viaperseweracje perseweracje
zyczecizycia
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje
zyczecizycia
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
zyczecizycia
4540 813d 500
Świrszczyńska
zyczecizycia
Powiem ci jedyną prawdziwą i pewną rzecz na tym świecie, choć to też jest niepewne. Cokolwiek chcesz bądź o czymkolwiek marzysz, nie zacznie się nigdy, kiedy będziesz odkładać to na potem. Musisz nauczyć się siebie motywować, codziennie żyjesz z sobą, więc zapamiętaj, pracujesz dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla nikogo innego, więc pamiętaj, ty zbierzesz plony jakie sam zasiejesz. Jedyną pewną rzeczą jest twoja praca. 
— skydelan 17|09|18

September 23 2018

zyczecizycia
Może sens życia, jest w jego bezsensie. 
— skydelan
zyczecizycia
Jeśli on nie reaguje, to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma Cię w dupie. Jeśli nie przedstawia Cię znajomym, to nie traktuje Cię poważnie, albo się Ciebie wstydzi. I wiesz, co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz." 
zyczecizycia
zyczecizycia

Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. - Brud

September 22 2018

zyczecizycia
Nie podoba mi się, że nigdy nie byłam w stanie całkiem o nim zapomnieć, bez względu na to, jak bardzo się starałam.
— Collen Hoover "It ends with us"
Reposted fromimpulsivee impulsivee viahrabinacuervo hrabinacuervo
zyczecizycia
Był miłością mojego życia. Taką prawdziwą miłością, która się zdarza tylko raz, wszystko przed nią to zapowiedzi, wszystko po niej marne podróbki.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
zyczecizycia
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
zyczecizycia
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
zyczecizycia
i zakochał mnie w sobie.
— Tove Jansson
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaoutoflove outoflove
zyczecizycia
4988 0565 500
Reposted fromZircon Zircon viaoutoflove outoflove
zyczecizycia

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger viaoutoflove outoflove
zyczecizycia
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viaoutoflove outoflove
zyczecizycia
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viasalato salato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl