Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

zyczecizycia

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

zyczecizycia
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
zyczecizycia
7916 0501

Jak można zastąpić kimś innym "miłość swojego życia"?
zyczecizycia
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viaJamesEvans JamesEvans

July 15 2019

zyczecizycia
zyczecizycia
zyczecizycia
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viawiatrem-upojeni wiatrem-upojeni
zyczecizycia
pewne uczucia zostają na zawsze.
— h. murakami
zyczecizycia
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej

July 02 2019

zyczecizycia

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort vialiliowadusza liliowadusza
zyczecizycia
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka vialiliowadusza liliowadusza
zyczecizycia
zyczecizycia
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
zyczecizycia
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita vialiliowadusza liliowadusza
zyczecizycia
Nigdy nie byłam, nie jestem i nie będę pierwszym wyborem. 
— pik
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viabellabella bellabella

May 13 2019

zyczecizycia
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar vianoquestions noquestions
zyczecizycia
1705 10a0
nie jest łatwo wybaczać
Reposted fromRowena Rowena vianoquestions noquestions
zyczecizycia
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee vianoquestions noquestions
zyczecizycia
- Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska
zyczecizycia
3014 ef74 500
Reposted fromyannim yannim vianoquestions noquestions
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl