Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

zyczecizycia
zyczecizycia
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik

December 01 2019

zyczecizycia

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
zyczecizycia
Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
zyczecizycia
zyczecizycia
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
zyczecizycia

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
zyczecizycia
zyczecizycia
zyczecizycia
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
zyczecizycia
Kiedy ptak żyje zjada mrówki. Kiedy ptak umiera, mrówki zjadają ptaka. Z jednego drzewa można zrobić milion zapałek, ale jedna zapałka może spalić milion drzew. Okoliczności mogą się zmienić w jednej chwili. Nie poniżaj, nie krzywdź nikogo w życiu. Możesz czuć się potężny dzisiaj, ale czas jest potężniejszy od Ciebie.
— soooooo true ! autor nieznany
zyczecizycia
4521 c334 500

November 17 2019

zyczecizycia
"Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce".
— Haruki Murakami "Kronika ptaka nakręcacza"
Reposted fromstercum stercum viawiecznosci wiecznosci
zyczecizycia
Najwyraźniej jest jakaś część ciebie, która nie może kochać i być kochaną.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zyczecizycia
Nigdy nie pokocha nikogo tak bardzo, że będzie gotowa dla niego umrzeć.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zyczecizycia
W życiu bywa ślisko. Wszyscy potrzebujemy kochającej dłoni, która nas podeprze.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zyczecizycia
3337 f421
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zyczecizycia
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zyczecizycia
Jestem zmęczona byciem sama ze sobą.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 16 2019

zyczecizycia
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl