Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

zyczecizycia
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
zyczecizycia
zyczecizycia

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.

November 06 2018

zyczecizycia
zyczecizycia
zyczecizycia
Nie daj się zadowolić byle czym, mała.
— oczekuj wszystkiego, bo na to zasługujesz.
zyczecizycia
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
zyczecizycia
5006 2979
zyczecizycia
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viamoglismywszystko moglismywszystko
zyczecizycia
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
zyczecizycia
7908 80df 500
Reposted fromonlyman onlyman viamoglismywszystko moglismywszystko
zyczecizycia
Jak ma pokochać kogoś innego skoro myśli, marzy i śni wyłącznie o nim? 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
zyczecizycia
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"

September 24 2018

zyczecizycia
9461 5947
ach, zupo...
Reposted fromperseweracje perseweracje
zyczecizycia
Czuję, że jeszcze wrócisz.
Reposted fromzapominanie zapominanie viaperseweracje perseweracje
zyczecizycia
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje
zyczecizycia
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
zyczecizycia
4540 813d 500
Świrszczyńska
zyczecizycia
Powiem ci jedyną prawdziwą i pewną rzecz na tym świecie, choć to też jest niepewne. Cokolwiek chcesz bądź o czymkolwiek marzysz, nie zacznie się nigdy, kiedy będziesz odkładać to na potem. Musisz nauczyć się siebie motywować, codziennie żyjesz z sobą, więc zapamiętaj, pracujesz dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla nikogo innego, więc pamiętaj, ty zbierzesz plony jakie sam zasiejesz. Jedyną pewną rzeczą jest twoja praca. 
— skydelan 17|09|18

September 23 2018

zyczecizycia
Może sens życia, jest w jego bezsensie. 
— skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl